Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na správnou funkci strojku a výrobní vady

Záruka se nevztahuje na :

Životnost napájecího článku (baterie) a případně závady vzniklé pozdní výměnou článku.

Nesprávnou manipulaci při seřizování ručiček a datumu.

Opotřebení řemínku, náramku,kovového tahu a skla.

Poškození vnějšími vlivy – neůměrným vlhkem, teplem, nárazem, agresivním prostředím, silným magnetickým polem.

Neodborným zásahem nebo svévolným otevřením hodinek.

Vady vzniklé nedodržením pokynů prodejce.

 

Dovolené odchylka chdou strojku je v toleranci +- 45 sek/měsíc při teplotě +25 C až -5 C a napětí napájecího článku 1,3-1,6 V.Při reklamaci předložte spolu s výrobkem vyplněný a potvrzený záručný list s prodejním dokladem v mistě, kde byl výrobek zakoupen.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávajíci se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.